Články jako na příklad: „… řešili jsme to a to, byl takový a takový problém, který jsme nakonec řešili tak a tak …“.

Takové články umíme odměnit i malou finanční částkou.

Postačí si stáhnout šablonu článku, vepsat do ní text a připojit samostatné obrázky – fotografie. Před otištěním článku Vám zašleme náhled celého článku ke korektuře tak, jak bude pak vytištěn.